درباره ما

سایت فروش اینترنتی “ستاد کتاب” در سال 1392  با هدف خدمت رسانی به جامعه سپیدپوش کشور افتتاح گردید تا بتواند هر چند اندک ، باری از دوش این قشر فرهیخته و زحمت کش بردارد.

ما به دنبال ارائه و انجام ایده های نو در زمینه نشر و توزیع کتاب در کشور هستیم تا از این رهگذر سهم کوچکی در اعتلای رشد و پیشرفت علمی کشورمان داشته باشیم.

دیدگاه “ستاد کتاب” این است که باید به مشتری احترام گذاشت ، زیرا بزرگترین سرمایه هر کسب و کاری مشتریان آن هستند.  در همین راستا تمامی ابزارها و امکانات ممکن را به خدمت گرفته ایم و از هرگونه انتقاد، نظر و پیشنهادی که ما در رسیدن به اهداف و دیدگاهمان یاری کند صمیمانه استقبال می کنیم.

احترام به خواسته مشتری ، پایبندی به اصول و روشها ، همکاری صمیمانه ، شفافیت و در دسترس بودن امور ،  برای “ستاد کتاب” از ارزشها می باشد.