روش های ارسال محصول

نحوه ارسال سفارش ها چگونه است؟

با عنایت به اینکه هدف این مجموعه ، رفاه حال مشتریان عزیز می باشد ، سفارشها از طریق پست ارسال میگردد .

مدت زمان وصول سفارش ها چند روز می باشد؟

با عنایت به اینکه  مدت زمان وصول سفارش ها ، به بعد مسافت و روند اداری پست بستگی دارد ، حداکثر زمان وصول سفارش ها 2 الی 7 روز کاری می باشد.